โรงเรียนวัดน้ำคบ
หมู่ที่ 4 บ้านน้ำคบ   ตำบลบ้านยาง  อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
เบอร์โทรศัพท์ -
ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/09/2012
ปรับปรุง 10/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 93197
Page Views 104753
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ
2 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ชาติตระการ ชาติตระการ
3 โรงเรียนบ้านนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ
4 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ชาติตระการ ชาติตระการ
5 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ท่าสะแก ชาติตระการ
6 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ท่าสะแก ชาติตระการ
7 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ท่าสะแก ชาติตระการ 055237170
8 โรงเรียนบ้านนาม่วง ท่าสะแก ชาติตระการ
9 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ท่าสะแก ชาติตระการ -
10 โรงเรียนบ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ
11 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ
12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ
13 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน บ่อภาค ชาติตระการ
14 โรงเรียนวัดบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ
15 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า บ่อภาค ชาติตระการ
16 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย บ้านดง ชาติตระการ
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา บ้านดง ชาติตระการ
18 โรงเรียนบ้านนาหล่ม บ้านดง ชาติตระการ
19 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ บ้านดง ชาติตระการ
20 โรงเรียนบ้านเนินทอง บ้านดง ชาติตระการ
21 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง บ้านดง ชาติตระการ
22 โรงเรียนบ้านป่าแดง ป่าแดง ชาติตระการ
23 โรงเรียนบ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ
24 โรงเรียนชาติตระการวิทยา ป่าแดง ชาติตระการ
25 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป่าแดง ชาติตระการ
26 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
27 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
28 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
29 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
30 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
31 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
32 โรงเรียนบ้านนาเมือง นครชุม นครไทย
33 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย
34 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย
35 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน นครชุม นครไทย
36 โรงเรียนบ้านหนองลาน นครไทย นครไทย
37 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม นครไทย นครไทย
38 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง นครไทย นครไทย 055389007
39 โรงเรียนศึกษาวิทย์ นครไทย นครไทย
40 โรงเรียนนครไทย นครไทย นครไทย
41 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ นครไทย นครไทย
42 โรงเรียนบ้านนาคล้าย นาบัว นครไทย 0827751656
43 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย นาบัว นครไทย
44 โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัว นครไทย
45 โรงเรียนบ้านน้ำลอม นาบัว นครไทย
46 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 นาบัว นครไทย
47 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา นาบัว นครไทย
48 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา นาบัว นครไทย
49 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ น้ำกุ่ม นครไทย
50 โรงเรียนบ้านนาแฝก น้ำกุ่ม นครไทย
51 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย
52 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย
53 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง บ่อโพธิ์ นครไทย
54 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี บ่อโพธิ์ นครไทย
55 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย
56 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา บ่อโพธิ์ นครไทย
57 โรงเรียนบ้านน้ำเลา บ่อโพธิ์ นครไทย
58 โรงเรียนบ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย
59 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง บ้านพร้าว นครไทย
60 โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย
61 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย
62 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ บ้านพร้าว นครไทย
63 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน บ้านพร้าว นครไทย
64 โรงเรียนบ้านหนองหิน บ้านแยง นครไทย
65 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ บ้านแยง นครไทย
66 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย
67 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม บ้านแยง นครไทย
68 โรงเรียนบ้านแยง บ้านแยง นครไทย
69 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง บ้านแยง นครไทย
70 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บ้านแยง นครไทย
71 โรงเรียนบ้านยางโกลน ยางโกลน นครไทย
72 โรงเรียนยางโกลนวิทยา ยางโกลน นครไทย
73 โรงเรียนบ้านกกม่วง ยางโกลน นครไทย
74 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ยางโกลน นครไทย
75 โรงเรียนบ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย
76 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา ยางโกลน นครไทย
77 โรงเรียนบ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย
78 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย
79 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หนองกะท้าว นครไทย
80 โรงเรียนบ้านน้ำตาก หนองกะท้าว นครไทย
81 โรงเรียนบางยางพัฒนา หนองกะท้าว นครไทย
82 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน หนองกะท้าว นครไทย
83 โรงเรียนบ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย
84 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย 055-310191
85 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ ห้วยเฮี้ย นครไทย
86 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย
87 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ห้วยเฮี้ย นครไทย
88 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย
89 โรงเรียนบ้านป่าคาย ห้วยเฮี้ย นครไทย
90 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย นครไทย
91 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย
92 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว เนินเพิ่ม นครไทย
93 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เนินเพิ่ม นครไทย
94 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม นครไทย
95 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม นครไทย
96 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เนินเพิ่ม นครไทย
97 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม นครไทย
98 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ดงประคำ พรหมพิราม
99 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ดงประคำ พรหมพิราม -
100 โรงเรียนวัดเขาน้อย ดงประคำ พรหมพิราม
101 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ดงประคำ พรหมพิราม
102 โรงเรียนวัดท้องโพลง ดงประคำ พรหมพิราม
103 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ดงประคำ พรหมพิราม
104 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ดงประคำ พรหมพิราม
105 โรงเรียนวัดเซิงหวาย ตลุกเทียม พรหมพิราม
106 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตลุกเทียม พรหมพิราม
107 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ตลุกเทียม พรหมพิราม
108 โรงเรียนผดุงวิทยา ตลุกเทียม พรหมพิราม
109 โรงเรียนวัดทับยายเชียง ทับยายเชียง พรหมพิราม 055233356
110 โรงเรียนวัดหนองมะคัง ทับยายเชียง พรหมพิราม
111 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ทับยายเชียง พรหมพิราม
112 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม
113 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าช้าง พรหมพิราม
114 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ท่าช้าง พรหมพิราม
115 โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง พรหมพิราม
116 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ท่าช้าง พรหมพิราม
117 โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม
118 โรงเรียนวัดนาขุม ท่าช้าง พรหมพิราม
119 โรงเรียนพิรามอุทิศ พรหมพิราม พรหมพิราม
120 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง พรหมพิราม พรหมพิราม 055358181
121 โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) พรหมพิราม พรหมพิราม
122 โรงเรียนศึกษากุลบุตร พรหมพิราม พรหมพิราม
123 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม 369024
124 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม
125 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง มะตูม พรหมพิราม
126 โรงเรียนวัดมะตูม มะตูม พรหมพิราม
127 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ มะต้อง พรหมพิราม
128 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา (หนองตม) มะต้อง พรหมพิราม
129 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย มะต้อง พรหมพิราม
130 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) มะต้อง พรหมพิราม
131 โรงเรียนบ้านมะต้อง มะต้อง พรหมพิราม
132 โรงเรียนวัดหางไหล มะต้อง พรหมพิราม
133 โรงเรียนวัดสนามไชย มะต้อง พรหมพิราม
134 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล วงฆ้อง พรหมพิราม
135 โรงเรียนวัดธรรมาราม วงฆ้อง พรหมพิราม
136 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วงฆ้อง พรหมพิราม
137 โรงเรียนหนองตมศึกษา วงฆ้อง พรหมพิราม
138 โรงเรียนวัดวังมะด่าน วงฆ้อง พรหมพิราม
139 โรงเรียนวัดวงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม -
140 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วงฆ้อง พรหมพิราม
141 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วงฆ้อง พรหมพิราม
142 โรงเรียนวัดวังวน วังวน พรหมพิราม
143 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วังวน พรหมพิราม
144 โรงเรียนบ้านหนองห้าง วังวน พรหมพิราม
145 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วังวน พรหมพิราม
146 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
147 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
148 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
149 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
150 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
151 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม
152 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม
153 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) หนองแขม พรหมพิราม
154 โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) หนองแขม พรหมพิราม
155 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หอกลอง พรหมพิราม
156 โรงเรียนวัดหอกลอง หอกลอง พรหมพิราม
157 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) หอกลอง พรหมพิราม
158 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก คันโช้ง วัดโบสถ์
159 โรงเรียนบ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ -055310221
160 โรงเรียนวัดคันโช้ง คันโช้ง วัดโบสถ์
161 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา คันโช้ง วัดโบสถ์
162 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง คันโช้ง วัดโบสถ์ 055310218
163 โรงเรียนห้วยปลาไหล คันโช้ง วัดโบสถ์
164 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ท่างาม วัดโบสถ์
165 โรงเรียนอนุบาลญาณนเรศวร ท่างาม วัดโบสถ์
166 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ท่างาม วัดโบสถ์
167 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ท่างาม วัดโบสถ์
168 โรงเรียนวัดเสนาสน์ ท่างาม วัดโบสถ์
169 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) ท้อแท้ วัดโบสถ์
170 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ท้อแท้ วัดโบสถ์
171 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) ท้อแท้ วัดโบสถ์
172 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) ท้อแท้ วัดโบสถ์
173 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว บ้านยาง วัดโบสถ์
174 โรงเรียนบ้านน้ำหัก บ้านยาง วัดโบสถ์
175 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย บ้านยาง วัดโบสถ์
176 โรงเรียนวัดน้ำคบ บ้านยาง วัดโบสถ์ -
177 โรงเรียนวัดนาขาม บ้านยาง วัดโบสถ์
178 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
179 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
180 โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
181 โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
182 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
183 โรงเรียนวัดบ้านน้อย หินลาด วัดโบสถ์
184 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน หินลาด วัดโบสถ์
185 โรงเรียนวัดหินลาด หินลาด วัดโบสถ์
186 โรงเรียนบ้านชาน หินลาด วัดโบสถ์